შეარჩიეთ შაბლონი ... ... ... ... ... ... ... ... ...
[ კომპანიის დასახელება ]
ინვოისი [ 001 ]
მისამართი: [ ქალაქი, ქუჩა N ]
ტელ: [(+995) 5__ __ __]
თარიღი: [ 2021-10-12 ]
გადახდის თარიღი: [ 2021-10-17 ]
გამყიდველი:
დასახელება: [ იურიდიული დასახელება ]
ს/კ: [ 000 000 000 ]
ბანკი: [ ბანკის დასახელება ]
ანგ. ნომერი: [ ანგარიშის ნომერი ]
მყიდველი:
დასახელება: [ მყიდველის დასახელება ]
ს/კ: [ 000 000 000 ]
მისამართი: [ ქალაქი, ქუჩა N ]
ტელ.: [(+995) 5__ __ __]
# აღწერა რაოდენობა ერთ. ფასი ღირებულება
1 0.00
2 0.00
3 0.00
ჯამური თანხა: 0.00
ატვირთე ბეჭედი
(150x100 px)
ატვირთე ხელმოწერა
(150x100 px)