შეარჩიეთ შაბლონი ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Invoice 01/01/01/2018 Status: Pending
გამყიდველი:
[ კომპანიის დასახელება ]
[ ქალაქი, ქუჩა N ]
Email: [ info@yourcompany.ge ]
ტელ.: [(+995) 5__ __ __]
მყიდველი:
[ მყიდველის დასახელება ]
ს/კ: [ 000 000 000 ]
43-190 Mikolow, Poland
Email: marek@daniel.com
Phone: +48 123 456 789
# Item Description Unit Cost Qty Total
1 Origin License Extended License $999,00 1 $999,00
2 Custom Services Instalation and Customization (cost per hour) $150,00 20 3.000,00
3 Hosting 1 year subcription $499,00 1 $499,00
4 Platinum Support 1 year subcription 24/7 $3.999,00 1 $3.999,00
Subtotal $8.497,00
Discount (20%) $1,699,40
VAT (10%) $679,76
Total $7.477,36